Contact

Kranepoort 4a
2831AK Gouderak
Te. 088 022 59 00
E-mail info@wsgouderak.nl

Telefonisch zijn wij bereikbaar op dinsdag tot en met vrijdag tussen 10. 00 en 12.00 uur

Door omstandigheden zijn wij tijdelijk wat minder vaak bereikbaar. In ieder geval wel op dinsdagen en donderdagen.

Bel mij terug

Investeren in de leefbaarheid van ons dorp

Woningstichting Gouderak

Woningstichting Gouderak is een kleine woningstichting. Wij hebben ruim 340 woningen en een aantal panden voor zorgverleners in eigendom, waarin o.a. een Thomashuis en een Herbergier zijn gehuisvest. Wij beheren al deze panden. Deze eigendommen bevinden zich allemaal in ons werkgebied in de kern Gouderak. De Woningstichting richt zich allereerst op het huisvesten van mensen met een lager inkomen. Wij investeren daarom in de bouw en het beheer van woningen maar ook in de leefbaarheid van ons dorp.

Lees verder