Directeur bestuurder

Na ruim 10 jaar neemt Karel van Berk als directeur bestuurder afscheid van Woningstichting Gouderak.
Het is mij een genoegen u uit te nodigen om persoonlijk afscheid van hem te nemen.
Tijdens zijn afscheidsreceptie is er tevens gelegenheid om kennis te maken met zijn opvolgster Atti Poelstra.

Over Mevrouw Poelstra:
“Vanaf 1 september 2018 ben ik werkzaam als directeur-bestuurder a.i.. Samen met onze huurders, medewerkers en commissarissen geef ik inhoud aan de opgave van Woningstichting Gouderak: zorgen dat mensen die vanwege hun inkomen zijn aangewezen op een sociale huurwoning en mensen die om wat voor reden dan ook moeite hebben om zich staande te houden in de samenleving, in Gouderak goed kunnen wonen. Ik werk al jarenlang met veel plezier in de volkshuisvesting.”

Karel heeft aangegeven in plaats van cadeaus de voorkeur te geven aan een bijdrage voor de Waddenverenging. Sinds 2009 staat de Waddenzee op de werelderfgoedlijst van Unesco. Karel komt hier al sinds zijn kinderjaren. Hij steunt de Waddenvereniging graag bij hun inzet voor het behoud van de Waddenzee. Uw eventuele bijdrage kunt u storten op
NL83 RABO 0342 4256 33  ten name van Waddenvereniging te Harlingen onder vermelding van “Afscheid Karel van Berk” of contant deponeren in een daarvoor bestemde bus tijdens de receptie.

Wanneer en waar: 

donderdag 13 september 2018

16.00-18.00 uur

Het Baken (achter de Hervormde Kerk)

Kerkstraat 3a

2831 AS Gouderak

 

Informatie:        

Erik van der Nagel

0880225900 op werkdagen tussen 09:00 en 11:00.

erikvandernagel@wsgouderak.nl

Bekijk alle berichten