Einde verscherpt Toezicht

Autoriteit woningcorporaties beëindigt verscherpt toezicht Woningstichting Gouderak

Wij stonden onder verscherpt toezicht sinds 8 maart 2017 naar aanleiding van de bevindingen bij een governance inspectie. Op 18 december 2018 is dit verscherpt toezicht opgeheven.

De Autoriteit woningcorporaties constateerde destijds tekortkomingen in de kwaliteit van het interne toezicht en het risicomanagement en in de naleving van de governance-code. Ook was sprake van een moeizame relatie met belangrijke stakeholders zoals de gemeente en huurders. Gouderak moest daarom een herstelplan indienen.

Inmiddels is de Raad van Commissarissen compleet vernieuwd en is de relatie met huurdersbelangenvereniging genormaliseerd. Ook de overige governance kwesties zijn opgelost. De doelstellingen van het herstelplan zijn hiermee bereikt.

Het opheffen van het verscherpt toezicht betekent niet dat de Autoriteit woningcorporaties geen risico’s meer ziet bij Woningstichting Gouderak. Zo is onderzoek nodig naar de toekomstmogelijkheden van ons bezit (om daarmee eventueel noodzakelijke investeringen in beeld te krijgen) en zijn de bedrijfslasten nog te hoog. Dit laatste is één van de redenen dat wij de haalbaarheid onderzoeken van een fusie met drie andere woningcorporaties in de Krimpenerwaard.

Hier kunt u de gehele brief van de autoriteit woningcorporaties lezen.

Bekijk alle berichten