Fusie in Krimpenerwaard blijkt niet haalbaar

Persbericht:

De afgelopen periode hebben Woningbouwvereniging Beter Wonen Ammerstol, Woningbouwvereniging Groen Wonen Vlist, Woningbouwstichting “Samenwerking” en Woningstichting Gouderak zich hard gemaakt voor een fusie. Dit mede naar aanleiding van het door een externe partij uitgevoerde haalbaarheidsonderzoek, waaruit is gebleken dat fusie zowel volkshuisvestelijk als voor de vier organisaties van meerwaarde is.

Helaas hebben we als bestuurders in gezamenlijkheid de conclusie getrokken dat een fusie tussen deze vier corporaties in de Krimpenerwaard niet haalbaar is. Er is onvoldoende vertrouwen dat we alle benodigde instemmingen verkrijgen en komen tot de gewenste juridische structuur voor de fusiecorporatie. We betreuren het dat we, met alle energie die is gestoken in dit proces, het fusietraject voortijdig moeten beëindigen. Dit geldt zeker omdat we vinden dat fusie tussen de vier partijen leidt tot aantoonbare meerwaarde in zowel de dienstverlening aan de huurders, het verstevigen van de capaciteit en professionaliteit als het waarborgen van de financiële continuïteit tegen lagere bedrijfslasten en een lager risicoprofiel.

Elke corporatie zal voor zichzelf de afweging maken welke vervolgstap(pen) te zetten. Wilt u meer weten naar aanleiding van dit persbericht, dan kunt u contact opnemen met één van de betrokken woningcorporaties.

Met vriendelijke groet,

Ed Goverde, voorzitter Woningbouwstichting “Samenwerking”

Atti Poelstra, directeur-bestuurder Woningstichting Gouderak ad interim

Jacques Reniers, directeur-bestuurder Woningbouwvereniging Groen Wonen Vlist

Leo Brooshooft, secretaris Woningbouwvereniging Beter Wonen Ammerstol

 

Bekijk alle berichten