Aanvraag medehuurder of afstand doen van de woning

Als u een huurovereenkomst tekent, staat ook uw eventuele medehuurder genoemd. Uw medehuurder is net als u aansprakelijk voor de afspraken die zijn vastgelegd in de huurovereenkomst. Als de hoofdhuurder overlijdt of de woning verlaat, kan de medehuurder in de woning blijven wonen en de huurovereenkomst voortzetten.

Medehuurderschap is niet in alle gevallen mogelijk. Het is belangrijk dat u dit aanvraagt bij Woningstichting Gouderak. Dit doet u per onderstaand formulier, het is belangrijk dat u de volgende documenten tevens toevoegd:

  • Kopie van een geldig legitimatiebewijs van de kandidaat-medehuurder.
  • Uittreksel uit het bevolkingsregister waaruit blijkt dat u en de kandidaat-medehuurder minimaal 2 jaar samen staan ingeschreven op het adres en een duurzame gemeenschappelijke huishouding voeren.
  • Kopie van de laatste inkomensspecificatie van de kandidaat-medehuurder.
  • Eventueel een kopie van het samenlevingscontract.

Aanvraag medehuurderschap

Aanvraag afstandsverklaring