Huur opzeggen

U kunt uw huur op ieder moment opzeggen. Dat hoeft niet per de eerste van een maand. Maar doet u dit wel zo snel mogelijk. Tussen het moment waarop u uw huur opzegt en de dag waarop u uw sleutels inlevert moet minstens een maand zitten.

Gebruik onderstaand formulier voor uw huuropzegging.
Huuropzegging                      Huuropzegging bij Overlijden

U kunt dit formulier opsturen naar Woningstichting Gouderak, Kranepoort 4a 2831 AK Gouderak.

Controles
Voordat u uw sleutel bij ons inlevert, komen wij twee keer bij u thuis kijken.

  1. De eerste keer om te zien hoe uw woning eruit ziet. Soms moet u nog iets repareren of aanpassen en soms moeten wij dat doen.
  2. De tweede keer kijken we samen met u of alles gedaan is zoals we met elkaar hebben afgesproken. Moet er dan nog iets gebeuren wat u zou doen, dan laten wij deze werkzaamheden uitvoeren. De kosten zijn dan voor u.

Overname
Als de nieuwe huurder bekend is, kun u met elkaar afspreken wat de nieuwe huurder van u overneemt. U spreekt ook samen een overnamebedrag af. Woningstichting Gouderak blijft daar buiten. De afspraken noteert u op het overnameformulier.