WMO

Stel, u of een van uw gezinsleden heeft een lichamelijke beperking. In dat geval is uw woning niet (meer) geschikt voor u. Toch hoeft u niet altijd te verhuizen. Soms is het mogelijk om de woning aan te passen via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De Wmo regelt woonvoorzieningen en hulp voor mensen met een beperking. De gemeente Krimpenerwaard heeft hiervoor een Wmo-adviesloket ingericht.

U kunt voor al uw vragen over de Wmo terecht bij dit adviesloket via www.samenindekrimpenerwaard.nl.