Woningstichting Gouderak inspecteert elk jaar een deel van haar woningbezit.
Op die manier stellen wij vast welk onderhoud in een kalenderjaar nodig is.


Meerjarenonderhoudsplanning
Alle plannen voor onderhoud leggen wij vast in een meerjarenonderhoudsplanning.

Soms neemt de directeur bestuurder in het lopende jaar besluiten die afwijken van de
meerjarenonderhoudsplanning. In dat geval vindt u die ook op deze pagina.


Controle van het werk
Welk onderhoud we ook laten doen, we willen dat het goed gebeurt. Daarom krijgt een
onafhankelijke partij elk jaar de opdracht om het werk van de door ons ingehuurde
aannemers te controleren. Zij kijken naar de kwaliteit van de verrichte werkzaamheden
en de prijs die zij daarvoor rekenen.


Voor de onafhankelijke controle hebben wij architectenbureau Topos ingehuurd.
Eenmaal per jaar brengt een medewerker van Topos een huisbezoek aan enkele huurders
van woningen waaraan onze aannemers werkzaamheden hebben verricht. Zo krijgen ze
een goed beeld van de kwaliteit van de verrichte werkzaamheden. Topos kijkt ook of u
tevreden bent over het afgeleverde werk en het contact met de aannemers. Een bezoek
van Topos komt nooit onverwacht. U ontvangt van tevoren een brief waarin staat wanneer
Topos op bezoek komt. Na afloop van de huisbezoeken schrijft Topos een conclusie
over de verschillende aannemers. Mede op basis van deze conclusie besluiten wij om
het contract met de betreffende aannemer het volgende kalenderjaar voort te zetten,
anders in te richten of stop te zetten.

 

Klik hier om het Regionaal Sociaal Statuut Krimpenerwaard te downloaden.

 

Contact

Woningstichting Gouderak 
Kranepoort 4a

2831AK Gouderak
 
 tel icon 088 022 59 00
 
 email icon Mail ons
 
 reperatie icon Reparatieverzoek
 

Nieuws