PERSBERICHT

Schoonhoven, 14 december 2017


Gemeente Krimpenerwaard, woningcorporaties en huurdersorganisaties maken prestatieafspraken

De gemeente Krimpenerwaard en vijf woningcorporaties en hun huurdersorganisaties zetten op 13 december hun handtekening onder prestatieafspraken. Deze afspraken zijn gemaakt om de nieuwe Woonvisie van de gemeente uit te voeren.

Gemeente, corporaties en huurdersorganisaties in de Krimpenerwaard maken zich sterk voor  betaalbaarheid, energiezuinig wonen, veiligheid en langer zelfstandig thuis wonen. Ook over het huisvesten van specifieke doelgroepen en samenwerken bij overlastsituaties zijn afspraken gemaakt.

Met de Woonvisie geeft de gemeente aan wat er de komende jaren moet gebeuren op het gebied van wonen. Maar de gemeente bouwt geen woningen en levert geen zorg. Daarom heeft ze andere partijen nodig om de woonvisie uit te voeren. Voor het wonen zijn de corporaties en huurdersorganisaties de belangrijkste partners. Partijen spreken bijvoorbeeld af hoeveel woningen een lage huurprijs hebben, hoeveel woningen energiezuiniger worden gemaakt, wat ieders rol is om ouderen langer zelfstandig te laten wonen of wat er moet gebeuren om wijken schoon, heel en veilig te houden.

De vijf corporaties, die zijn verenigd in de Federatie van Woningcorporaties in de Krimpenerwaard, hun huurdersorganisaties en de gemeente ondertekenden woensdag 13 december in Schoonhoven de prestatieafspraken.

 

Wie

De Federatie bestaat uit Woningcorporatie Groen Wonen Vlist, Woningstichting Gouderak, Woningbouwstichting Samenwerking, Woningbouwvereniging Beter Wonen en Woningcorporatie QuaWonen. De lokale huurdersorganisaties zijn: Huurdersvereniging Gouderak, Huurdersvertegenwoordiging Groen Wonen Vlist, Huurders Belangen Vereniging Lekkerkerk, Huurdersvereniging Ons Belang (Krimpen aan de Lek) en Huurdersvereniging Samen Wonen (Schoonhoven).

Ook met de twee landelijk werkende woningcorporaties Woonzorg Nederland en Vestia – die ook  woningen verhuren in de gemeente Krimpenerwaard – heeft de gemeente prestatieafspraken gemaakt.

Einde persbericht

Noot voor de redactie: Voor vragen over het bericht kunt u contact opnemen met Communicatie Krimpenerwaard, tel 06 12857190

Krimpenerwaard, 23 november 2017 

Betreft: onderzoek naar verdergaande samenwerking vier corporaties in de Krimpenerwaard 

Bekijk hier het pdf bestand van onze Vacature lid raad van Commissarissen WSG

Op vrijdag 3 november 2017 organiseerde Woningstichting Gouderak een werkbezoek onder de titel Vitaal Gouderak. Raadsleden, de wethouders Blok en Neven, burgemeester Cazemier en bestuursleden van de huurdersbelangenvereniging gingen met elkaar in gesprek over de uitdagingen voor de komende jaren.

Gouderak, 23 mei 2017 

Wst.Gouderak heeft herstelplan ingediend

Op 23 mei diende Wst. Gouderak haar herstelplan in bij de Woon Autoriteit.
Na het verzoek van de Woon Autoriteit liet Wst. Gouderak weten snel met een gedegen herstelplan te kunnen komen en
dat heeft zij waargemaakt door ruim voor 1 juni een gedegen plan neer te leggen. 


Huurders, leveranciers en andere relaties van Wst. Gouderak zullen op geen enkele wijze 
nadeel ondervinden van deze situatie. Zij kunnen op ons rekenen als altijd. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wanneer u meer wilt weten kunt u contact opnemen met de heer K.A. van Berk 088 0225902 

 

Contact

Woningstichting Gouderak 
Kranepoort 4a

2831AK Gouderak
 
 tel icon 088 022 59 00
 
 email icon Mail ons
 
 reperatie icon Reparatieverzoek
 

Nieuws