Onderzoek naar Samenwerking

Krimpenerwaard, 23 november 2017

Betreft: onderzoek naar verdergaande samenwerking vier corporaties in de Krimpenerwaard

 

Geachte belanghebbende,

De woningcorporatiewereld verandert in hoog tempo en ook de ontwikkelingen in de gemeente Krimpenerwaard gaan door.
Aan de organisaties van de woningcorporaties worden sinds 2015 steeds hogere eisen gesteld.
De verplichtingen waaraan moet worden voldaan vergen een grotere en meer specialistischer capaciteit.

Alle vier de ondertekenaars van deze brief staan voor de vraag hoe zij de toenemende kwetsbaarheid kunnen verminderen, de continuïteit naar
de toekomst kunnen verzekeren en tegelijk de grote lokale betrokkenheid bij het volkshuisvestelijk belang in onze kleine kernen kunnen vasthouden.
Meer samenwerking, maar wat en hoe? zou je kunnen zeggen.

Om de juiste keuzes naar de toekomst te kunnen maken, hebben wij besloten een gezamenlijk proces te starten.
Een extern begeleider zal in onze gezamenlijke opdracht scenario’s voor de toekomst opstellen, waaruit wij uiteindelijk ieder voor zich én gezamenlijk weloverwogen keuzes kunnen maken.
Tot welk toekomstig model van samenwerking dit leidt, staat voor ons allen volledig open. We willen en moeten wel vooruit, dat staat vast.

Uiteraard zullen wij het personeel en onze stakeholders intensief in dit proces betrekken.

Wij vertrouwen u hiermede voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd e houden u op de hoogte van de verdere stappen en hoe u daarin wordt betrokken.

 

Met vriendelijke groet,

De Raden van Commissarissen en de besturen van

Woningbouwvereniging “Beter Wonen” Ammerstol

Groen Wonen Vlist

Woningstichting Gouderak

Woningstichting “Samenwerking” Ouderkerk

Download hier het pdf bestand van deze publicatie

Bekijk alle berichten