Over WS Gouderak

Woningstichting Gouderak is een kleine woningstichting. Wij hebben ruim 340 woningen en een aantal panden voor zorgverleners in eigendom, waarin o.a. een Thomashuis en een Herbergier zijn gehuisvest. Wij beheren al deze panden. Deze eigendommen bevinden zich allemaal in ons werkgebied in de kern Gouderak. De Woningstichting richt zich allereerst op het huisvesten van mensen met een lager inkomen. Wij investeren daarom in de bouw en het beheer van woningen maar ook in de leefbaarheid van ons dorp. Zo is de komst van de huisartsenpraktijk in het dokter Boumanhuis de eerste stap naar een multifunctioneel centrum in Gouderak. Ons beleid is dat wij in de nabije toekomst nog meer ondersteuning kunnen bieden aan de leefbaarheid en vitaliteit van het dorp.

Onze huurders staan centraal. Wij proberen zoveel mogelijk rekening te houden met hun wensen. Dat geldt bij het realiseren van nieuwbouw en bij het renoveren en onderhouden van bestaande woningen. Daarom organiseren wij regelmatig bewonersbijeenkomsten met de betrokken huurders. Om dezelfde reden is ook de Huurdersbelangenvereniging een belangrijke gesprekspartner voor ons. Tot slot zetten wij regelmatig een huurdersenquête in om de woonwensen van huurders te inventariseren.