HBV

Iedere huurder van Woningstichting Gouderak is lid van de Huurders belangenvereniging Gouderak. De HBV heeft regelmatig overleg met de woningstichting; bijvoorbeeld over actuele onderwerpen en nieuwbouwprojecten. Daarnaast bemiddelt de HBV wanneer een huurder een geschil heeft met de woningstichting. De HBV bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter:
Corrie Speksnijder

Secrataris:
Wendy van Dam

Penningmeester:
Frank van Cappellen

Leden:
Lenie Bakker Fokkers
Esther Dijksman

Contact

https://hbvgouderak.webnode.nl

hbvgouderak@gmail.com