Organisatie

ONZE MISSIE

In 1947 richtten Gouderakkers Woningbouwvereniging Gouderak op. De vereniging is inmiddels een stichting, de organisatie is nog steeds klein. Woningstichting Gouderak verhuurt woningen aan mensen die vanwege hun inkomen zijn aangewezen op een sociale huurwoning en/of aan mensen die om wat voor reden dan ook moeite hebben om zich staande te houden in de samenleving. Zij kunnen een woning huren van Woningstichting Gouderak en behoren tot onze primaire doelgroep. Het lukt veel huurders zich in hun leven minder kwetsbaar te maken. Ze gaan bijvoorbeeld meer verdienen dan bij de start van hun wooncarrière. Zij blijven, ook als zij meer gaan verdienen dan de inkomensgrens van € 36.798 (stand
1 januari 2018), deel uitmaken van onze doelgroep.

ONZE VISIE

Onze visie bestaat uit een aantal onderwerpen.

Stabiele woonlasten
Voor huurders die zijn aangewezen op een sociale huurwoning is stabiliteit in de ontwikkeling van woonlasten belangrijk. De woonlasten bestaan vooral uit de huurprijs en energielasten.

  • Woningstichting Gouderak kiest voor een stabiele en voorspelbare ontwikkeling van de huurprijs door deze jaarlijks per 1 juli ook voor de komende twee jaar bekend te maken.
  • Woningstichting Gouderak wil investeren in maatregelen om de energielasten van huurders te beperken.

Een goed huisvader
Huurder en verhuurder sluiten met elkaar een huurovereenkomst. De huurder krijgt voor een acceptabele prijs een woning tot zijn of haar beschikking en de verhuurder vraagt deze woning als goed ‘huisvader’ te gebruiken. Woningstichting Gouderak en huurders zijn samen verantwoordelijk voor het op orde houden van de woning, de eventuele tuin en de woonomgeving.

Iedere huurder is anders
Er zijn huurders die moeite hebben om zich in het leven staande te houden. Er zijn huurders die carrière maken en meer gaan verdienen. En er zijn huurders die je zelden hoort of ziet. Niet iedereen is gelijk en Woningstichting Gouderak maakt binnen haar doelgroep onderscheid in de benadering van huurders. Als het nodig is, zullen we bijvoorbeeld mensen aanzetten om gebruik te maken van budgetcoaching als de financiën onvoldoende op orde zijn.

Een vitaal Gouderak
Gouderak is een klein dorp in de gemeente Krimpenerwaard. Een klein dorp kent als gemeenschap sterke en kwetsbare kanten. Dat geldt ook voor Woningstichting Gouderak. Een belangrijke voorwaarde voor een goed woon- en leefklimaat is een vitale gemeenschap. Wij willen daar waar het aansluit op ons werkterrein bijdragen aan de vitaliteit van de kern Gouderak.

Woningvoorraad op orde
Woningen gaan lang mee, vaak meer dan 50 jaar. Woningstichting Gouderak schat in dat haar woningen exploitatie-technisch gemiddeld zeker 75 tot 100 jaar oud kunnen worden. De woningvoorraad van Woningstichting Gouderak moet op kwalitatief voldoende niveau blijven. Dat betekent woningen van verschillende leeftijd en met een goede kwaliteit. We willen investeren in nieuwbouwwoningen. En we willen de energieprestatie en het bouwfysisch comfort van de bestaande woningen verbeteren.

Samenwerken
Als kleine woningcorporatie heeft Woningstichting Gouderak niet alle specialistische kennis in huis. Daarom werken wij samen met andere verhuurders. We delen kennis en expertise met anderen. De eerste stappen zijn daarvoor gezet. Vanaf 2018 wil Woningstichting Gouderak ook intensief gaan samenwerken op het gebied van de primaire processen in de bedrijfsvoering.