RVC

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende personen:

Pieter de Jong
Voorzitter tot 13 februari 2021; herbenoembaar

Vanaf 1 januari ben ik voorzitter van de Raad van Commissarissen (RvC). Dit betekent dat ik deel uitmaak van en leiding geef aan de RvC. Eerder maakte ik als lid deel uit van de RvC. Mijn expertise is vastgoed en governance. Ik kijk vanuit deze expertise kritisch mee in het herstel van de governance van de woningstichting.


Jostal Schalkwijk
Lid tot 1 januari 2020; herbenoembaar


Ruud Geelhoed
Lid tot 18 juli 2021; herbenoembaar