RVC

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende personen:

Pieter de Jong
Voorzitter tot 13 februari 2021; hernoembaar

Vanaf 1 januari ben ik voorzitter van de Raad van Commissarissen (RvC). Dit betekent dat ik deel uitmaak van en leiding geef aan de RvC. Eerder maakte ik als lid deel uit van de RvC. Mijn expertise is vastgoed en governance. Ik kijk vanuit deze expertise kritisch mee in het herstel van de governance van de woningstichting.


Jostal Schalkwijk
Lid tot 1 januari 2020; hernoembaar


Gerard Jan van Leer
Lid tot 1 januari 2020; hernoembaar

Sinds 1 december 2017 ben ik lid van de raad van commissarissen van Woningstichting Gouderak op voordracht van de huurders. Dit betekent dat ik toezicht houd op de gang van zaken bij de corporatie en daarbij in het bijzonder de belangen van de huurders in de gaten houd. Ik werk al meer dan 20 jaar als adviseur voor huurdersverenigingen en ben daardoor goed op de hoogte van wat er speelt en hoe huurders hier tegenaan kijken.