Woningstichting Gouderak verscherpt toezicht

Woningstichting Gouderak onder verscherpt toezicht

Gouderak, 21 maart 2017

Woningstichting Gouderak onder verscherpt toezicht 

De Autoriteit Woningcorporaties heeft WSG. Gouderak onder verscherpt toezicht geplaatst.
Gevraagd is om een herstelplan neer te leggen voor 1 juni 2017.

WSG Gouderak heeft een extern adviseur gevraagd hierbij ondersteuning te bieden.
WSG.Gouderak zet in op een gedegen en snelle indiening en afwikkeling van het herstelplan.

Huurders, leveranciers en andere relaties van WSG. Gouderak zullen op geen enkele wijze
nadeel ondervinden van de nu ontstane situatie. Zij kunnen op ons rekenen als altijd.

Bekijk alle berichten